Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2017

Species5618
09:29
Reposted fromtfu tfu viaUbik Ubik

January 16 2017

Species5618
21:57
Reposted byzupacebulowakokolokowhiten0iseKik4sertai666tatzesebnerweirdscenesinsidethegoldminellankrushowmetherainbowUbikmieteqQdeuoskiHypothermia
Species5618
20:00
2847 fa95 500
Reposted fromtichga tichga viaUbik Ubik
Species5618
20:00
Reposted frompl pl viaUbik Ubik
Species5618
20:00
7923 83fb 500
Reposted fromflamesoflove flamesoflove viaUbik Ubik
Species5618
18:14
Species5618
17:58
Species5618
17:56
3892 66ec 500
Reposted byDevacoolekuh
Species5618
17:44
Reposted byvolv2pxaperturesofiasgruetzeneoraidertoboldPsaiko
Species5618
17:43
Species5618
17:42
Reposted byxcwajdaxfillandiaRethanMilcatopy
Species5618
17:41
9501 8a83 500
Reposted fromqb qb viaUbik Ubik
Species5618
17:40
chodzi o kształtowanie żołnierza. Ma wykonywać rozkazy, ma słuchać obcą osobę tylko dlatego że ma ona wyższy stopień bez analizy tego co się od niego oczekuje tylko jak ma to wykonać. Dzięki temu jest większa szansa iż po szkoleniu i uczeniu jak chodzić na rozkaz żołnierz wykona inny rozkaz nawet jak może to oznaczać jego śmierć tylko dlatego iż ktoś mu to kazał.
Musztra jest częścią kształtowania cywila w żołnierza. Dlatego żołnierze mają takie same ubranie są tacy sami bo podczas szkolenia trzeba temperować indywidualizm i trochę odczłowieczyć każdą jednostkę. Dlatego musztra była i będzie chyba że znajdziemy skuteczniejszy sposób żeby zmienić normalnego człowieka w osobę która zabije kogoś ryzykując własnym życiem tylko dlatego iż mu się tak powie.
Dokładność i synchronizacja w armii chińskiej - Wykop.pl
Reposted fromUpiornyOdkurzacz UpiornyOdkurzacz viaUbik Ubik
Species5618
17:36
Species5618
17:34
Species5618
17:34
Species5618
11:45
Species5618
11:45

January 15 2017

Species5618
21:17
Species5618
19:53
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl